Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf RIMI SECURITY Bardejov - Zmluva o dielo - Kamerový a bezpečnostný systém
pdf RIMI SECURITY Bardejov - Dodatok k ZoD - kamerový a bezpečnostný systém
pdf ORANGE SLOVENSKO - Dodatok k Zmluve o pripojení č. zmluvy 00195519
pdf KOMUNÁLNA POISŤOVŇA - Poistná zmluva číslo 0100008653_Komunálna poisťovňa
pdf KRHaZZ SR - Zmluva o výpožičke č.KRHZ-PO-OEL-569-3_2012
pdf PRIMA BANKA SLOVENSKO - Dodatok k Dexia Komunál univerzálnemu úveru Zmluve o úvere c. 37/036/07 zo dna 26.10.2007
pdf MINISTERSTVO VNÚTRA SR - Zmluva č. 4/2012 o poskytnutí dotácie prostriedkov z prostriedkov MV SR
pdf SLOVAK TELEKOM - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf TOPSET Solutions - Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 1301/12/2008 Zmluva o aktualizácií programov
pdf TOPSET Solutions - dodatok ku Zmluve č. A/1301/12/2008 "Zmluva o aktualizácií programov
pdf MADE spol.s r.o._Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1593/2013
pdf ÚPSVaR Bardejov - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby PO alebo FO
pdf ÚPSVaR Bardejov - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
pdf TOPSET Solutions s.r.o.- Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podopore a licenčná zmluva
pdf TOPSET Solutions s.r.o .- Zmluva o aktualizácií dát katastra
pdf ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby Prešov_Mandátna zmluva
pdf EUROVIA SK, a.s. Prešov - ZoD - Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka
pdf Strategia Regio, s.r.o. _Zmluva o manažmente verejného obstarávania
PDF Studnica, n.o. Bratislava - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ - Vodovod Lúčka
pdf Studnica, n.o. Bratislava - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ - Kanalizácia Lúčka
pdf MH SR- ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 540/2015-2050-1200
pdf PRIMA Banka Slovensko_Dodatok č.6 k Dexia Komunál univerzalnému úveru, Zmluve o úvere č.37/036/07 zo dňa 26.10.2007 v znení dodatkov
pdf ATH-PO, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb na úseku OPP, BOZP
pdf RIMI Security Bardejov Zmluva o dielo "Rekonštrukcia verejneho osvetlenia v obci Lučka"
docx Mgr.Roman Dubnička PSPL Zmluva o dielo na zabezpečenie svetelno-technického merania po realizácii projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Lúčka“
pdf Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o municipalnom uvere Eurofondy - Rekonstrukcia verejneho osvetlenia v obci Lučka
pdf Prima banka Slovensko, a.s. Dohoda o vystaveni blankozmenky (Rekonstrukcia verejneho osvetlenia v obci Lučka)
pdf Geosense SK s.r.o. Košice_Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb (GEOPORTÁL)
pdf RamontBuilding s.r.o. ABRANOVCE_Zmluva o dielo č.12/2016/RB na externý manažment_impementáciu projektu:
pdf PRIMA Banka Slovensko _Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) 37/012/15 Dodatok č. 1
pdf DOVERA ZP_ Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
pdf Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava_ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 043PO050021
pdf RAMEKO_Zmluva o zbere KO
pdf KERGOL, spol. s. r. o._Zmluva o zbere KO
pdf MH SR- DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 540/2015-2050-1200
pdf MH SR- DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 540/2015-2050-1200
pdf PRIMA banka Slovensko,a.s.- Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.37/012/15 - Dodatok č.2
pdf Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava_DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 043PO050021
pdf TOPSET Solutions Stpava_Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva č. tz2016-11-25dh3_Reistratúra
pdf UniCredit Bank_Zmluva o úvere č. 001 209/CORP/2016

KALENDÁR

September 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
meniny má: Zdenka

Anketa:

Počasie na Slovensku: